Avtaler

RIIK benytter Mercell for kontraktsadministrasjon, og avtaleoversikt og utvalgte avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Ta kontakt med innkjøpsansvarlig i din virksomhet vedrørende tilgang til avtaleoversikt i Mercell. I oversikten under finner du en oversikt over våre gjeldende avtaler.

Filters
Søk

Sorter

Vintervedlikehold av kommunale veger

Deltagere:
Nord-Odal

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Avtale med delavtaler

Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-koordinator)

Deltagere:
Kongsvinger

Gjeldende utløpsdato:
30. juni 2024

Avtale med delavtaler

Rådgivende ingeniørtjenester innen kommunalteknikk

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Gjeldende utløpsdato:
13. mars 2025

Avtale med delavtaler

Møbler og inventar

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GBI IKS, GIV IKS, Andre

Gjeldende utløpsdato:
14. august 2024

Avtale med delavtaler

Vikartjenester for helse i Kongsvingerregionen

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Avtale med delavtaler

Matvarer til storkjøkken

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtale med delavtaler

Kontaktapotek Grue, Kongsvinger, Våler og Åsnes kommuner

Deltagere:
Grue, Kongsvinger, Våler, Åsnes

Leverandør:
Vitusapotek Kongsvinger, Markensvegen 1, 2212 Kongsvinger

Delavtale

Kontaktapotek Eidskog kommune

Deltagere:
Eidskog

Leverandør:
Vitusapotek Eidskog, Rådhusvegen 6, 2230 Skotterud

Delavtale

Kjemikalier VA-anlegg

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Gjeldende utløpsdato:
10. september 2025

Avtale med delavtaler

Heldøgns helse- og omsorgstjenester til voksne med psykiske lidelser

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Gjeldende utløpsdato:
11. august 2024

Delavtale

Døgnbemannet lavterskel omsorgstjenester til rusmiddelavhengige

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Gjeldende utløpsdato:
11. august 2024

Avtale med delavtaler

Heldøgns helse- og omsorgstjenester i Kongsvingerregionen

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Gjeldende utløpsdato:
11. august 2024

Avtale med delavtaler

Rørlegger i Eidskog

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS, GIVAS

Avtale med delavtaler

Rørlegger i Kongsvinger

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS, GIVAS

Avtale med delavtaler

Rørlegger i Solør

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes, GIVAS

Avtale med delavtaler

Maler, tapet og gulv for Solør

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes

Avtale med delavtaler

Maler, tapet og gulv for Kongsvinger og Odalen

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Avtale med delavtaler

Tømrer/bygg i Odalen

Deltagere:
Nord-Odal, Sør-Odal, GIR IKS

Avtale med delavtaler

Tømrer/bygg i Eidskog

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS

Avtale med delavtaler

Elektrikertjenester i Solør

Deltagere:
Våler, Åsnes

Avtale med delavtaler

Elektrikertjenester i Kongsvinger

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS

Avtale med delavtaler

Elektrikertjenester i Odalen

Deltagere:
Sør-Odal, GIR IKS

Avtale med delavtaler

Håndverkertjenester i Kongsvingerregionen

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS

Avtale med delavtaler

Elektrikertjenester i Eidskog

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS

Avtale med delavtaler

Brukerstyrt personlig assistanse – BPA

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Gjeldende utløpsdato:
28. februar 2025

Avtale med delavtaler

Arbeidsklær og tekstiler

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, GIVAS, SOR IKS

Avtale med delavtaler

Vintervedlikehold Nord-Odal rode 4 – 5

Deltagere:
Nord-Odal

Leverandør:
Kjell Ola Bakke

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Delavtale

Vintervedlikehold Nord-Odal rode 1 – 3

Deltagere:
Nord-Odal

Leverandør:
Odal Anleggsdrift AS

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Delavtale

Vikartjenester innen helse – 5. pri: Agito Norge AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Agito Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Delavtale

Vikartjenester innen helse – 4. pri: Quality Health Care AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Quality Helse Care AS

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Delavtale

Vikartjenester innen helse – 3. pri: Ecura Care AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Ecura Care AS

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Delavtale

Vikartjenester innen helse – 2. pri: Seie AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Seie AS

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Delavtale

Vikartjenester innen helse – 1. pri: PacuraMed AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
PacuraMed AS

Gjeldende utløpsdato:
15. april 2025

Delavtale

Veisalt – Magnesiumklorid

Deltagere:
Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Leverandør:
G.C. Rieber Salt AS

Gjeldende utløpsdato:
30. november 2024

VA – rør og rørdeler

Deltagere:
Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Leverandør:
Brødrene Dahl AS

Gjeldende utløpsdato:
14. juni 2025

Trygghetsalarmer

Deltagere:
Kongsvinger, Sør-Odal

Leverandør:
Careium Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
31. desember 2024

Trygghetsalarmer

Deltagere:
Grue

Leverandør:
Careium Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
31. desember 2024

Transport dagsenter

Deltagere:
Kongsvinger

Leverandør:
Taxi03650 AS

Gjeldende utløpsdato:
10. juli 2024

Tolkeformidlingstjenester

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes, GIV IKS

Leverandør:
Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Gjeldende utløpsdato:
30. april 2025

SHA koordinator – 3. pri: WSP Norge AS

Deltagere:
Kongsvinger

Leverandør:
WSP AS

Gjeldende utløpsdato:
30. juni 2024

Delavtale

SHA koordinator – 2. pri: Prosjektråd Innlandet AS

Deltagere:
Kongsvinger

Leverandør:
Prosjektråd Innlandet AS

Gjeldende utløpsdato:
30. juni 2024

Delavtale

SHA koordinator – 1. pri: RKK Rådgivning AS

Deltagere:
Kongsvinger

Leverandør:
RKK Rådgivning

Gjeldende utløpsdato:
30. juni 2024

Delavtale

Rådgivende ingeniørtjenester innen avløpsrensing – 2. pri: Rambøll Norge AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Leverandør:
Rambøll Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
13. mars 2025

Delavtale

Rådgivende ingeniørtjenester innen avløpsrensing – 1. pri: Norconsult AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Leverandør:
Norconsult AS

Gjeldende utløpsdato:
13. mars 2025

Delavtale

Rådgivende ingeniørtjenester innen vannbehandling – 2. pri: Sweco Norge AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Leverandør:
Sweco Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
13. mars 2025

Delavtale

Rådgivende ingeniørtjenester innen vannbehandling – 1. pri: COWI AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Leverandør:
COWI AS

Gjeldende utløpsdato:
13. mars 2025

Delavtale

Rådgivende ingeniørtjenester innen veg, ledningsnett og offentlig rom – 2. pri: Norconsult AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Leverandør:
Norconsult AS

Gjeldende utløpsdato:
13. mars 2025

Delavtale

Rådgivende ingeniørtjenester innen veg, ledningsnett og offentlig rom – 1. pri: Sweco Norge AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Leverandør:
Sweco Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
13. mars 2025

Delavtale

Reisebyråtjenester

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Våler, Åsnes, Andre

Leverandør:
Berg Hansen Reisebureau, Jessheim

Gjeldende utløpsdato:
31. januar 2026

Rekrutteringssystem

Deltagere:
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Leverandør:
Talentech AS (tidligere Webcruiter)

Næringsutviklingstjenester

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes

Leverandør:
Klosser Innovasjon AS

Gjeldende utløpsdato:
31. desember 2024

Nettbrett og PCer

Deltagere:
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Møbler og inventar – Barnehage: Lekolar AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIV IKS

Leverandør:
Lekolar AS

Gjeldende utløpsdato:
14. august 2024

Delavtale

Møbler og inventar – Skole: Kinnarps AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIV IKS

Leverandør:
Kinnarps AS

Gjeldende utløpsdato:
14. august 2024

Delavtale

Møbler og inventar – Institusjon: Kinnarps AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIV IKS

Leverandør:
Kinnarps AS

Gjeldende utløpsdato:
14. august 2024

Delavtale

Møbler og inventar – Kontor, møte- og oppholdsrom: Input Interiør AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIV IKS, Andre

Leverandør:
Input Interior Norway AS

Gjeldende utløpsdato:
14. august 2024

Delavtale

Multifunksjonsmaskiner til Grue, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner

Deltagere:
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Multifunksjonsmaskiner til Eidskog, Våler, Åsnes og Elverum kommuner

Deltagere:
Eidskog, Våler, Åsnes, Andre

Leverandør:
Konica Minolta Business Solutions Norway AS

Gjeldende utløpsdato:
6. februar 2025

Mobiltelefon og mobiltelefoni

Deltagere:
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Medisinsk forbruksmateriell

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Maske AS

Gjeldende utløpsdato:
30. september 2024

Matvarer til mindre forbruksenheter i Sør-Odal

Deltagere:
Sør-Odal

Leverandør:
Øyvik Detaljhandel AS (avd Joker Skarnes)

Gjeldende utløpsdato:
30. september 2024

Matvarer til mindre forbruksenheter i Nord-Odal

Deltagere:
Nord-Odal

Leverandør:
Bakketun Mat AS (Joker Bakktun)

Gjeldende utløpsdato:
21. august 2024

Matvarer til mindre forbruksenheter i Kongsvinger

Deltagere:
Kongsvinger

Leverandør:
Stratos Dagligvare AS (Joker Brandval)

Gjeldende utløpsdato:
21. august 2024

Matvarer storkjøkken – Melk og melkeprodukter

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Tine SA

Gjeldende utløpsdato:
7. mars 2025

Delavtale

Matvarer storkjøkken – Kolonialvarer

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Asko Hedmark AS

Gjeldende utløpsdato:
21. mars 2025

Delavtale

Matvarer storkjøkken – Kjøttvarer, vilt og fjærkre

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Nortura SA

Gjeldende utløpsdato:
31. mars 2025

Delavtale

Matvarer storkjøkken – Fisk og fiskeprodukter

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Asko Hedmark AS

Gjeldende utløpsdato:
21. mars 2025

Delavtale

Matvarer storkjøkken – Ferske grønnsaker, frukt og bær

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Bama Storkjøkken AS

Gjeldende utløpsdato:
31. mars 2025

Delavtale

Matvarer storkjøkken – Brød og bakervarer

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Bakehuset AS

Gjeldende utløpsdato:
31. august 2025

Delavtale

Trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger

Deltagere:
Åsnes

Leverandør:
NetNordic Norway AS

Gjeldende utløpsdato:
13. mai 2025

Legemidler, multidose og farmasøytiske tjenester

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Norsk Medisinaldepot AS

Gjeldende utløpsdato:
31. oktober 2025

Kontrolltjenester for alkohol og tobakk

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Securitas AS

Gjeldende utløpsdato:
30. oktober 2024

Kontorrekvisita, kopipapir og skolemateriell

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS

Leverandør:
Maske AS

Gjeldende utløpsdato:
31. august 2024

Veterinærvakt

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Leverandør:
Anicura Kongsvinger AS

Gjeldende utløpsdato:
31. desember 2024

Kjøretøy – Leasing og kjøp

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Gjeldende utløpsdato:
11. mars 2033

Kjemikalier VA-anlegg – 2.pri: Univar AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Leverandør:
Univar AS

Gjeldende utløpsdato:
10. september 2025

Delavtale

Kjemikalier VA-anlegg – 1.pri: Kemira Chemicals AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Leverandør:
Kemira Chemicals AS

Gjeldende utløpsdato:
10. september 2025

Delavtale

Juridiske tjenester – Varslingsmottak

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Våler, Åsnes, GIR IKS

Leverandør:
KPMG AS

Gjeldende utløpsdato:
4. juni 2024

Juridiske rådgivningstjenester

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Leverandør:
Campbell & Co AS

Gjeldende utløpsdato:
31. mars 2025

IKT-utstyr

Deltagere:
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Tømrer/bygg i Solør

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes

Leverandør:
WITO AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Tømrer/bygg – Odalen – 2. pri: Wito AS

Deltagere:
Nord-Odal, Sør-Odal, GIR IKS

Leverandør:
WITO AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Tømrer/bygg – Odalen – 1. pri: Recover Nordic AS

Deltagere:
Nord-Odal, Sør-Odal, GIR IKS

Leverandør:
Recover Nordic AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Tømrer/bygg i Kongsvinger

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS

Leverandør:
WITO AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Tømrer/bygg – Eidskog – 2. pri: Emmto AS

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS

Leverandør:
Hedmark Murermesterforretning AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Tømrer/bygg – Eidskog – 1. pri: Wito AS

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS

Leverandør:
WITO AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Rørlegger – Solør – 2. pri: Amundrud VVS AS

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes, GIVAS

Leverandør:
Amundrud VVS AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Rørlegger – Solør – 1. pri: Gaustad Rør AS

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes, GIVAS

Leverandør:
Gaustad Rør AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Rørlegger i Odalen

Deltagere:
Nord-Odal, Sør-Odal, GIR IKS, GIVAS

Leverandør:
Gaustad Rør AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Rørlegger – Kongsvinger – 2. pri: Haget rørleggerbedrift AS

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS, GIVAS

Leverandør:
Haget Rørleggerbedrift AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Rørlegger – Kongsvinger – 1. pri: Gaustad Rør AS

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS, GIVAS

Leverandør:
Gaustad Rør AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Rørlegger – Eidskog – 2. pri: Amundrud VVS AS

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS, GIVAS

Leverandør:
Haget Rørleggerbedrift AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Rørlegger – Eidskog – 1. pri: Gaustad Rør AS

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS, GIVAS

Leverandør:
Gaustad Rør AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Maler/tapet/gulv – Kongsvinger/Odal – 3. pri: ATG AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Leverandør:
ATG AS

Gjeldende utløpsdato:
31. august 2024

Delavtale

Maler/tapet/gulv – Kongsvinger/Odal – 2. pri: Malermester Ljungquist AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Leverandør:
Malermester Ljungquist AS

Gjeldende utløpsdato:
31. august 2024

Delavtale

Maler/tapet/gulv – Kongsvinger/Odal – 1. pri: Malermester Buer AS

Deltagere:
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Leverandør:
Malermester Buer AS

Gjeldende utløpsdato:
31. august 2024

Delavtale

Maler/tapet/gulv – Solør – 2.pri: ATG AS

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes

Leverandør:
ATG AS

Gjeldende utløpsdato:
31. august 2024

Delavtale

Maler/tapet/gulv – Solør – 1.pri: Malermester Ljungquist AS

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes

Leverandør:
Malermester Ljungquist AS

Gjeldende utløpsdato:
31. august 2024

Delavtale

Glass/solskjerming (alle kommuner)

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Pers Glass Service AS

Gjeldende utløpsdato:
31. august 2024

Delavtale

Elektriker – Solør – 2. pri: Caverion Norge AS

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes

Leverandør:
Caverion Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Solør – 1. pri: Arneberg & Lund AS

Deltagere:
Grue, Våler, Åsnes

Leverandør:
Arneberg & Lund Elektro AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Odalen – 4. pri: Myhre Elektro AS

Deltagere:
Sør-Odal, GIR IKS

Leverandør:
Myhre Elektro AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Odalen – 3. pri: Odal Elektro AS

Deltagere:
Sør-Odal, GIR IKS

Leverandør:
Odal Elektro AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Odalen – 2. pri: Caverion Norge AS

Deltagere:
Sør-Odal, GIR IKS

Leverandør:
Caverion Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Odalen – 1. pri: Rønning Installasjon AS

Deltagere:
Sør-Odal, GIR IKS

Leverandør:
Rønning Installasjon AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Kongsvinger – 4. pri: Myhre Elektro AS

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS

Leverandør:
Myhre Elektro AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Kongsvinger – 3. pri: Odal Elektro AS

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS

Leverandør:
Odal Elektro AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Kongsvinger – 2. pri: Caverion Norge AS

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS

Leverandør:
Caverion Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Kongsvinger – 1. pri: Rønning Installasjon AS

Deltagere:
Kongsvinger, GIR IKS

Leverandør:
Rønning Installasjon AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Eidskog – 4. pri: Myhre Elektro AS

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS

Leverandør:
Myhre Elektro AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Eidskog – 3. pri: Odd Hagerud AS

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS

Leverandør:
Odd Hagerud AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Eidskog – 2. pri: Caverion Norge AS

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS

Leverandør:
Caverion Norge AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Elektriker – Eidskog – 1. pri: Rønning Installasjon AS

Deltagere:
Eidskog, GIR IKS

Leverandør:
Rønning Installasjon AS

Gjeldende utløpsdato:
3. desember 2024

Delavtale

Husholdningsartikler

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
NorEngros Johs Olsen AS

Gjeldende utløpsdato:
14. januar 2025

Heldøgns helse- og omsorgstjenester til barn/ungdom med psykiske lidelser

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Gjeldende utløpsdato:
11. august 2024

Delavtale

Døgnbemannet lavterskel omsorgstjenester – 3. pri: Sanita Omsorg AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Sanita Omsorg AS

Gjeldende utløpsdato:
11. august 2024

Delavtale

Døgnbemannet lavterskel omsorgstjenester – 2. pri: Stendi AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Stendi AS

Gjeldende utløpsdato:
11. august 2024

Delavtale

Døgnbemannet lavterskel omsorgstjenester – 1. pri: Stiftelsen Evangeliesenteret

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Leverandør:
Stiftelsen Evangeliesenteret

Gjeldende utløpsdato:
11. august 2024

Delavtale

Fyringsolje og diesel i bulk

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, GIVAS, SOR IKS

Leverandør:
Elstad Oljesenter AS

Gjeldende utløpsdato:
30. juni 2025

Forsikringer

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GBI IKS, GIR IKS, GIVAS, SOR IKS

Delavtale

Forsikringsmegling

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GBI IKS, GIR IKS, SOR IKS

Leverandør:
Waco Forsikringsmegling AS

Gjeldende utløpsdato:
6. oktober 2024

Avtale med delavtaler

Elektrisk kraft – kjøp

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GBI IKS, GIR IKS, GIVAS, Andre

Leverandør:
Fjordkraft AS

Gjeldende utløpsdato:
28. februar 2025

Digitale læremidler og skolebøker

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIV IKS

Leverandør:
BS Undervisning AS

Gjeldende utløpsdato:
13. mai 2025

Digitale aktiviseringshjelpemidler

Deltagere:
Kongsvinger

Leverandør:
Atea AS

Gjeldende utløpsdato:
6. desember 2024

BPA fra Uloba – Independent Living SA

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Leverandør:
Uloba - Independent Living SA

Gjeldende utløpsdato:
29. februar 2024

Delavtale

BPA fra Prima Assistanse AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Leverandør:
Prima Assistanse AS

Gjeldende utløpsdato:
29. februar 2024

Delavtale

BPA fra Mio BPA AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Leverandør:
Mio BPA AS

Gjeldende utløpsdato:
29. februar 2024

Delavtale

BPA fra HAV 2care AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Leverandør:
HAV 2care AS

Gjeldende utløpsdato:
29. februar 2024

Delavtale

BPA fra Ecura Hjemmetjenester og BPA AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Leverandør:
Ecura Hjemmetjenester og BPA AS

Gjeldende utløpsdato:
29. februar 2024

Delavtale

BPA fra Aberia Avlastning BPA AS

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Leverandør:
Aberia Avlastning BPA AS

Gjeldende utløpsdato:
29. februar 2024

Delavtale

Bedriftshelsetjeneste

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, GIVAS

Leverandør:
Glåmdal HMS-tjeneste Kongsvinger

Gjeldende utløpsdato:
19. april 2024

Audiovisuelt utstyr («AV-utstyr»)

Deltagere:
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Klær til kjøkken og kantine – v/Sverre Monsen

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, GIVAS, SOR IKS

Leverandør:
Sverre W. Monsen

Gjeldende utløpsdato:
30. november 2024

Delavtale

Klær til helseinstitusjoner – v/Sverre Monsen

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, GIVAS, SOR IKS

Leverandør:
Sverre W. Monsen

Gjeldende utløpsdato:
30. november 2024

Delavtale

Synlighetsklær, teknisk, renhold, hjemmebasert, SFO, barnehager, vernesko, hansker – v/Tools

Deltagere:
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, SOR IKS

Leverandør:
Tools AS

Gjeldende utløpsdato:
22. mai 2025

Delavtale