Rådgivende ingeniørtjenester innen veg, ledningsnett og offentlig rom – 1. pri: Sweco Norge AS

Deltagere:

Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

14. mars 2022

Utløpsdato:

13. mars 2025

Maks varighet:

13. mars 2026

Leverandør:

Sweco Norge AS

Kontaktperson:

Hans Olav Røise

Kontaktperson telefon:

40036005

Gå til Hovedavtale

Ved behov for tjenester fra denne leverandøren: se Hovedavtalen for mer informasjon.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.