Trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger

Deltagere:

Åsnes

Avtaleeier:

Åsnes

Oppstartsdato:

15. mai 2022

Utløpsdato:

13. mai 2025

Maks varighet:

14. mai 2026

Leverandør:

NetNordic Norway AS

Kontaktperson:

Jørgen Kjus

Kontaktperson telefon:

90037822

Åpne i Mercell

Avtalen gjelder velferdsteknologiske løsninger for institusjon og hjemmeboende – trygghetsalarmer med røyksensor, trygghetssensor, telemonitorering (fjernhelse) og andre velferdsteknologiske enheter (trinn II).

Åsnes kommune har inngått og forvalter rammeavtalen.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.