Døgnbemannet lavterskel omsorgstjenester til rusmiddelavhengige

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

12. august 2021

Utløpsdato:

11. august 2024

Maks varighet:

11. mai 2026

Gå til Hovedavtale

Åpne i Mercell

Det er laget avtaler med tre leverandører i prioritert rekkefølge. Kontaktinformasjon til den enkelte finner du ved å klikke deg inn i rangeringen her:

Leverandør med 1. prioritet skal få tildelt alle oppdrag med mindre han ikke kan overholde avtalte leveringsvilkår og/eller ikke har ledig kapasitet. I slike tilfeller tildeles oppdrag til leverandør med 2. prioritet.

Leverandør med 3. prioritet får tildelt oppdrag i tilfeller hvor leverandør med 2. prioritet ikke kan overholde avtalte leveringsvilkår og/eller ikke har ledig kapasitet.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.