Arbeidsklær og tekstiler

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, GIVAS, SOR IKS

Avtaleeier:

RIIK

Kontaktperson hos deltager:

Eidskog: Mikael Jönsson

Telefon:

Grue: Jessica Fagergård

Telefon:

Grue: Atle Svendsrud

Telefon:

Kongsvinger: Tor Rønningen

Telefon:

Nord-Odal: Per Jonas Mobråten

Telefon:

Sør-Odal: Hanne Pilgaard

Telefon:

Våler: Marit Ekeberg

Telefon:

Åsnes: Synnøve Heiberg

Telefon:

GIR IKS: Anders Amundsen

Telefon:

SOR IKS: Nina Meiningen

Telefon:

RIIK har avtaler for arbeidsklær og tekstiler med to ulike leverandører:


Sverre Monsen har utvalget for helse, institusjoner, kjøkken og kantine.
Tools har tekniske klær, synlighetsklær, renhold, hjemmebasert, SFO, barnehager, vernesko, hansker.

Velg aktuell delavtale her under, og finn mer informasjon om hvilke produkter som tilbys og kontaktinformasjon for bestilling eller spørsmål.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.