Vintervedlikehold av kommunale veger

Deltagere:

Nord-Odal

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

15. september 2022

Utløpsdato:

15. april 2025

Maks varighet:

15. april 2026

Kontaktperson hos deltager:

Nord-Odal: Morten Raaden

Telefon: 92245155

Åpne i Mercell

Avtalen omfatter tjenester for vintervedlikehold av kommunale veger i Nord-Odal kommune, og er delt opp i ulike roder:

  • Rode 1 Sand (inkl. Brurhella)
  • Rode 2 Bruvoll
  • Rode 3 Granerud
  • Rode 4 Gardvik
  • Rode 5 Knapper

Kontaktinformasjon til leverandørene finner du her:

Slik bestiller du:

Ta kontakt med produktansvarlig.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.