Transport dagsenter

Deltagere:

Kongsvinger

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

11. juli 2022

Utløpsdato:

10. juli 2024

Maks varighet:

10. juli 2024

Leverandør:

Taxi03650 AS

Kontaktperson:

Knut Hagen

Kontaktperson telefon:

92840759

Kontaktperson hos deltager:

Kongsvinger: Hilde Margrethe Sagen

Telefon:

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter transport av brukere mellom brukerens hjem og Dagsenteret i Kongsvinger, med transport til dagsenter fra kl 0830 og retur fra kl 1400 på hverdager.

Kommunen vil ukentlig planlegge omfanget av transport kommende uke, og underrette leverandør om dette (dager med transport og ca antall brukere).

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.