Legemidler, multidose og farmasøytiske tjenester

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. november 2023

Utløpsdato:

31. oktober 2025

Leverandør:

Norsk Medisinaldepot AS

Kontaktperson:

Ana Mastilo

Kontaktperson telefon:

40616329

Avtalen dekker legemidler til institusjoner, multidoser, farmasøytiske tjenester. Se prisskjemaet og kravspesifikasjonen for fullstendig oversikt over varer og tjenester på avtalen ved å åpne avtalen i Mercell, se egen knapp til venstre.

Bestillinger foretas i leverandørens bestillingsløsning MediPort.

Alle kommunene er tilknyttet et kontaktapotek, se oversikt over kontaktapotekene nedenfor. Kontaktapotekene har utnevnt anbudsansvarlige som vil være tilgjengelig for spørsmål og veiledning og behjelpelig i forbindelse med haste- og akuttbestillinger i åpningstiden:

Rammeavtalen er inngått med disse opsjonene:

 • pakking utover 4 uker (feriepakking opptil 8 uker)
 • ompakking av multidoser
 • annen farmasøytisk rådgivning
 • e-læring

Om prisene på avtalen:
Legg gjerne merke til at enhetspriser på legemidler er avhengige av Legemiddelverkets AUP (apotekenes utsalgspris) og vil endre seg i takt med endringene i AUP. Oversikt over gjeldende AUP finner du ved å trykke her. For å finne ut hvilken pris gjelder per i dag, skal man ta utgangspunkt i den gjeldende AUP og trekke ifra den tilbudte rabatten for det konkrete legemiddelet oppgitt i prisskjemaet. Rabattene skal være faste i løpet av hele avtaleperioden.

Ved dekningskjøp
Kommunene har rett til å foreta dekningskjøp hos andre leverandører når leverandør ikke kan levere bestilt produkt eller synonymprodukt med neste levering.
Hvis verken kontaktapotek eller sentralt apotek har det aktuelle produktet/legemiddelet på lager skal kunden ringe kundeservice først. Ofte klarer kundeservice å skaffe det aktuelle produktet/legemiddelet til veie likevel. Hvis det mot formodning ikke lar seg gjøre kan det utsolgte produktet/legemiddelet bestilles fra et annet apotek. Bestiller har da krav på differansen mellom avtalt pris og prisen på dekningskjøpet (det rimeligste alternativ skal velges). For mer informasjon se prosedyren ved tilbakebetaling fra Vitusapotek AB28 i Mercell.

Avvik
Avvik meldes inn via MediPort. Eksempler på avvik som meldes i MediPort:

 • Feil med multidosen – alle feil som involverer multidosen. Eks. feil innhold, feil med multidoseposen, feil
  doseringstidspunkt, endringer ikke inkludert, osv.
 • Feil med vareleveransen – Gjelder varer utenom multidose levert til hjemmesykepleie/bolig og institusjon.
  Eks. mottatt feil vare, manglende vare, mottatt flere varer enn bestilt, osv.
 • Feil i forbindelse med transporten – eks: forsinket transport, manglende levering, feillevering, osv.

Avvik som krever ekstra oppfølging meldes til distriktsansvarlig. Mer informasjon om avvik finner man i MediPort.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.