Matvarer storkjøkken – Kolonialvarer

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

22. mars 2021

Utløpsdato:

21. mars 2025

Maks varighet:

21. mars 2025

Leverandør:

Asko Hedmark AS

Kontaktperson:

Geir Kjærstad

Kontaktperson telefon:

41645545

Gå til Hovedavtale

Nettbutikk

E-handel

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter blant annet følgende produktområder:

  • Tørrvarer.
  • Påleggsvarer inkludert ost og smør, med unntak av kjøttpålegg (inngår i innkjøpsavtale for kjøtt, vilt og fjærkre).
  • Drikkevarer
  • Egg.
  • Frysevarer, med unntak av fryste kjøttvarer (inngår i innkjøpsavtaler for hhv kjøtt, vilt og fjærkre)
  • Ferdigmat (ferskt og fryst).
  • Kaker, sjokolade, snacks og sukkervarer.
  • Andre typer kolonialvarer.

Det er egne rammeavtaler for matvarer til storkjøkken for andre varegrupper enn det som inngår i denne avtalen. Matvarer til storkjøkken skal bestilles fra leverandør av den aktuelle varegruppen.

ASKO sin netthandel brukes for bestilling av matvarer, se egen knapp til venstre.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.