Rekrutteringssystem

Deltagere:

Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. oktober 2018

Leverandør:

Talentech AS (tidligere Webcruiter)

Kontaktperson:

Baard Johan Bergseth

Kontaktperson telefon:

22301150

Åpne i Mercell

Avtalen omfatter rekrutteringsløsning for kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal, og er en løpende avtale som startet i 2018.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.