Glass/solskjerming (alle kommuner)

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. september 2021

Utløpsdato:

31. august 2024

Maks varighet:

31. august 2024

Leverandør:

Pers Glass Service AS

Kontaktperson:

Kim Sjøenden

Kontaktperson telefon:

90181276

Gå til Hovedavtale

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter blant annet følgende leveranser:

  • Vedlikeholdstiltak, utskiftinger og endringer på eksisterende bygg/anlegg.
  • Ombygginger og mindre entreprisekontrakter.
  • Hasteoppdrag.

Denne avtalen gjelder glass og solskjerming i kommunale bygninger.

Slik bestiller du:

Bestilling skjer ved å kontakte leverandøren, se kontaktinformasjon til venstre.

For avrop med estimert verdi over 10 000 kr skal det inngås avropsavtale, trykk HER for å komme til vår mal for dette.

Iverksettelse etter bestilling skal skje innen 10 arbeidsdager, med mindre partene blir enige om noe annet. Ved akutte situasjoner skal leverandøren kunne møte på oppgitt lokasjon senest neste virkedag.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.