Matvarer storkjøkken – Kjøttvarer, vilt og fjærkre

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. april 2021

Utløpsdato:

31. mars 2025

Maks varighet:

31. mars 2025

Leverandør:

Nortura SA

Kontaktperson:

Sindre Van Mourik

Kontaktperson telefon:

90291950

Gå til Hovedavtale

Nettbutikk

E-handel

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter blant annet følgende produktområder:

  • Kjøttpålegg
  • Kjøttvarer; bearbeidede og ubearbeidede ferske og fryste varer
  • Vilt; bearbeidede og ubearbeidede ferske og fryste varer
  • Fjærkre; bearbeidede og ubearbeidede ferske og fryste varer

Det er egne rammeavtaler for matvarer til storkjøkken for andre varegrupper enn det som inngår i denne avtalen. Matvarer til storkjøkken skal bestilles fra leverandør av den aktuelle varegruppen.

Nortura bruker ASKO sin netthandel for bestilling av matvarer, se knapp til venstre.
Bestilling skjer direkte fra leverandøren som gjelder for hvert enkelt brukersted.
Det avtales faste leveringsdager og -tider med hvert enkelt leveringssted. Asko er underleverandør som transportør for Nortura.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.