Juridiske rådgivningstjenester

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. april 2022

Utløpsdato:

31. mars 2025

Maks varighet:

31. mars 2025

Leverandør:

Campbell & Co AS

Kontaktperson:

Jens Christian Skallerud

Kontaktperson telefon:

48286210

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter juridiske rådgivningstjenester innen de fleste rettsområdene hvor kommuner/IKS kan ha behov for bistand.

Oppdrag omfatter bl.a. rådgivning og veiledning, utarbeidelse av juridiske notater og vurderinger, kvalitetssikring, bistand i forhandlinger, opplæring/kurs, prosessfullmektig mm. Rettsområder/tjenester som ikke inngår i avtalen er listet under.

Kundene står fritt til å engasjere annet advokatfirma til saker som faller inn under bestemmelsene om unntak fra anskaffelseslov og –forskrift, jfr FOA § 2-4.d (bl.a. representasjon i sak), bl.a. basert på ønsket kompetanse/erfaring i den konkrete saken. Kundene kan likevel foreta avrop fra rammeavtaleleverandør også for slike saker.

Følgende områder/tjenester inngår ikke i rammeavtalen:

  • Varslingsmottak, herunder mottak av varsler, innledende vurdering av om varselet er forsvarlig og videresending til kommunen (eget avtaleområde).
  • Barnevernssaker. Det planlegges å inngå egen avtale for dette området. Kundene kan frivillig benytte rammeavtale for juridiske rådgivningstjenester på barnevernssaker inntil det er inngått avtale på dette området.
  • VA-rett.
  • KS Advokatene kan benyttes til ikke-honorert juridisk bistand innenfor rammene som inngår i medlemskapet.

Bestilling av oppdrag gjennomføres ved å kontakte leverandørens kontaktperson via telefon eller e-post.

Det er utarbeidet avropsavtale som kan benyttes ved behov for å formalisere rammer for avrop over avtalen (bilag 6 til avtalen).

Ved behov for utveksling av dokumenter med sensitiv informasjon benyttes SvarUT for kommunikasjon fra kommune/selskap. Leverandør kommuniserer tilbake til kommune/selskap ved SvarInn.

Leverandør skal respondere kunden med en første kontakt så snart som mulig etter forespørselen er sendt fra kunde og senest innen 24 timer (24/7/365). I akutte saker skal leverandøren stille ressurser til kundenes disposisjon omgående ved behov. I saker som ikke er akutte skal leverandør stille tilbudte ressurser til kundenes disposisjon senest innen 5 virkedager.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.