Heldøgns helse- og omsorgstjenester til voksne med psykiske lidelser

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

12. august 2021

Utløpsdato:

11. august 2024

Maks varighet:

11. mai 2026

Gå til Hovedavtale

Åpne i Mercell

Denne avtalen gjelder heldøgns helse- og omsorgstjenester til voksne med psykiske lidelser, herunder demens, og/eller rusproblematikk kombinert med psykisk utviklingshemming eller annen atferdsproblematikk.

Det er fire likestilte leverandører:

  • Borger AS
  • Otrera AS
  • Sanita Omsorg AS
  • Stendi AS

Tildeling av et oppdrag skjer ved minikonkurranse mellom disse fire leverandørene.

Minikonkurransen skal kjøres i Mercell (trykk på knappen til venstre). Der finner du også en egen prosedyre for hvordan minikonkurransen skal kjøres.

Ta kontakt med RIIK ved behov for bistand.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.