Tolkeformidlingstjenester

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes, GIV IKS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. mai 2022

Utløpsdato:

30. april 2025

Maks varighet:

30. april 2026

Leverandør:

Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Kontaktperson:

Marte Sigmundstad

Kontaktperson telefon:

90115563

Kontaktperson hos deltager:

Eidskog: Astrid Holth

Telefon: 46889461

Grue: Knut Henriksen

Telefon: 99795262

Kongsvinger: Fardowsa Faarlund

Telefon: 40016977

Nord-Odal: Yvonne Bunes

Telefon: 90018644

Sør-Odal: Daniel Sundby-Bredesen

Telefon: 98623201

Åsnes: Geir Bue

Telefon: 40497616

GIV IKS: Unn Bjørklund

Telefon: 90783845

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter tolketjenester ved bruk av telefon, fremmøte og skjerm (video).

Bestillingene gjennomføres i den digitale plattformen til Salita. https://my.salita.no

Dersom du allerede har brukerkonto på my.salita.no – logg inn og klikk bestill tolk.

Dersom du ikke har opprettet en brukerkonto på my.salita.no – klikk opprett konto og følg videre instrukser.

Vi oppfordrer alle til å ta en kikk på Salitas hjelpesenter dersom det er spørsmål knyttet til bruk av portalen.
Hjelpesenteret finner du her: https://support.salita.no

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.