BPA fra Uloba – Independent Living SA

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. mars 2021

Utløpsdato:

29. februar 2024

Leverandør:

Uloba - Independent Living SA

Kontaktperson:

Maria E. Hagen

Kontaktperson telefon:

46826522

Gå til Hovedavtale

Uloba – Independent Living SA er en av seks rammeavtaleleverandører av BPA-tjenester til kommuner i Kongsvingerregionen.

For nærmere informasjon, se hovedavtalen.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.