Kontaktapotek Eidskog kommune

Deltagere:

Eidskog

Leverandør:

Vitusapotek Eidskog, Rådhusvegen 6, 2230 Skotterud

Kontaktperson:

Sandra Gransbråten Løvbak

Kontaktperson telefon:

6283543362836334

Gå til Hovedavtale

Alle kommunene på avtalen om Legemidler, multidose farmasøytiske tjenester er tilknyttet et kontaktapotek, se oversikt over kontaktapotekene nedenfor. Kontaktapotekene har utnevnt anbudsansvarlige som vil være tilgjengelig for spørsmål og veiledning og behjelpelig i forbindelse med haste- og akuttbestillinger i åpningstiden.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.