Matvarer til mindre forbruksenheter i Sør-Odal

Deltagere:

Sør-Odal

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. oktober 2022

Utløpsdato:

30. september 2024

Maks varighet:

30. september 2026

Leverandør:

Øyvik Detaljhandel AS (avd Joker Skarnes)

Kontaktperson:

Alf Øyvind Sandviken

Kontaktperson telefon:

95822811

Åpne i Mercell

Avtalen omfatter matvarer til mindre forbruksenheter. Det er butikkens vareutvalg og de gjeldende priser i butikk som gjelder i avtaleperioden.

Varer som inngår på andre rammeavtaler som RIIK eller kommunen har inngått skal handles hos disse avtaleleverandørene. RIIK har blant annet avtale med Tine om levering av melk og melkeprodukter, som også kan brukes av barnehager, skole og SFO. Avtalen med Tine omfatter blant annet melk, fløte, rømme/syrnede melkeprodukter, yoghurt og smakstilsatte melkeprodukter. Tilsvarende gjelder også avtale om husholdningsartikler, kontorrekvisita mm.

Kunder på avtalen vil kunne gjøre bestillinger i leverandørens nettbutikk eller henvendelse direkte til leverandøren (e-post eller telefon).
For å opprette bruker i leverandørens nettbutikk, ta kontakt med leverandørens kontaktperson.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.