Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen

Hvem er vi?

Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) er et innkjøpssamarbeid mellom 7 kommuner og 6 interkommunale selskaper i Kongsvingerregionen. Samarbeidet er organisert som vertskommunesamarbeid med Kongsvinger kommune som vertskommune.

Hvorfor RIIK?

Formålet med samarbeidet er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer og tjenester det er behov for på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens ressurser.

Hva gjør RIIK?

Oppgavene til RIIK omfatter blant annet:

  • Inngå og vedlikeholde felles rammeavtaler.
  • Etablere felles rutiner for anskaffelser.
  • Rådgivning og bistand i forbindelse med enkeltanskaffelser.
  • Informasjon om og opplæring i anskaffelsesregelverket

Styrende dokumenter