Kjøretøy – Leasing og kjøp

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

11. mars 2023

Utløpsdato:

11. mars 2033

Maks varighet:

11. mars 2033

Åpne i Mercell

RIIK har en dynamisk innkjøpsordning for leasing og kjøp av kjøretøy, og alle tildelinger av kontrakter under denne ordningen skal skje ved konkurranser.

Alle kundene har tilgang til innkjøpsordningen i Mercell, som er opprettet under prosjektet RIIK: Dynamiske innkjøpsordninger. Kunden selv utarbeider konkurransegrunnlaget, gjennomfører konkurransen og er oppdragsgiver for sine konkurranser. RIIK kan, ved behov, involveres som innkjøpsfaglig rådgiver.

Mal for konkurransegrunnlag ligger i Mercell, klikk deg inn via knappen til venstre.

 

Kjøretøy som vil anskaffes er primært, men ikke begrenset til:

 • Person- og lette varebiler (under 3,5 tonn)
 • Varebiler over 3,5 tonn
 • Minibusser, ca. 8-9 seter
 • Brukte biler av de samme typene

Ordningen skal også omfatte:

 • Serviceavtale
 • Reparasjoner og tilhørende deler utover garantiperioden
 • Dekkhotell
 • Hente- og bringetjenester
 • Lånebil
 • Web-basert løsning for oversikt over biler
 • Andre tilhørende tjenester

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.