Vintervedlikehold Nord-Odal rode 1 – 3

Deltagere:

Nord-Odal

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

15. september 2022

Utløpsdato:

15. april 2025

Maks varighet:

15. april 2026

Leverandør:

Odal Anleggsdrift AS

Kontaktperson:

Sander Elias Knutsen

Kontaktperson telefon:

94196394

Gå til Hovedavtale

Har du behov for å bestille fra denne leverandøren? Les mer på Hovedavtalen.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.