Møbler og inventar – Barnehage: Lekolar AS

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIV IKS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

15. august 2022

Utløpsdato:

14. august 2024

Maks varighet:

14. august 2026

Leverandør:

Lekolar AS

Kontaktperson:

Lajila Bottolfs

Kontaktperson telefon:

94008433

Gå til Hovedavtale

Nettbutikk

E-handel

Åpne i Mercell

Se Hovedavtalen for mer informasjon om andre delkontrakter innenfor produktområdet.

Delkontrakt barnehage
omfatter møbler til bruk i barnehage, unntatt møbler til kontor, møte- og oppholdsrom. I hovedsortimentet inngår spisebord, barnestol/tripp-trapp, stoler med forskjellige funksjonaliteter tilpasset barnehager, bord, garderobemøbler, stellebord justerbart og med vask, piknikbord, oppbevaringskasse, oppbevaringshyller/skuffer inne mv.

Slik bestiller du:

Bestillere kan kontakte leverandørenes kontaktpersoner for rådgivning, veiledning og bistand i bestillings- og leveringsprosessen. Se kontaktinformasjon på den enkelte leverandør.

Ved direktebestilling oppgis henvisning til rammeavtalen, bestillerens/mottakerens navn, fakturainstruksjoner (enhet, prosjekt, kontaktperson mm), leveringsadresse og kontaktinformasjon til person som skal ta imot leveransen.

Brukere i Kongsvinger kommune:

Varer som omfattes av rammeavtalen er gjort tilgjengelig for bestilling i eHandel , se egen knapp til venstre. I eHandel velger du fanen «Eksterne nettbutikker».
Ved spørsmål om bestillinger i e-Handel ta kontakt med din nærmeste leder eller e-handel systemansvarlig.

Øvrige kunder på avtalen:

Bestillinger kan gjøres i leverandørens nettbutikk, se egen knapp til venstre.
For å opprette bruker i leverandørens nettbutikk, ta kontakt med leverandørens kontaktperson.

Annen informasjon:

Varer som inngår i hovedsortimentet (prisskjema) har faste priser som indeksreguleres en gang pr år gjennom avtaleperioden. For øvrig sortiment gjelder prismodellen innkjøpspris pluss påslag.

Beløpsgrense for en bestilling er inntil kr 200 000,- eks mva. Kjøp av møbler med verdi som overgår beløpsgrense inngår ikke i rammeavtalen, men gjennomføres som egne konkurranser/anskaffelser.

Levering er inkludert i pris, men montering av møbler faktureres for 600 kroner pr time utført arbeid.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.