Multifunksjonsmaskiner til Eidskog, Våler, Åsnes og Elverum kommuner

Deltagere:

Eidskog, Våler, Åsnes, Andre

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

7. februar 2022

Utløpsdato:

6. februar 2025

Maks varighet:

6. februar 2028

Leverandør:

Konica Minolta Business Solutions Norway AS

Kontaktperson:

Frode Steen

Kontaktperson telefon:

40002440

Åpne i Mercell

Avtalen omfatter leasing, installasjon, opplæring og serviceavtale for multifunksjonsmaskiner, leveranse av print management system, samt kjøp av enkle sort/hvit- og fargeskrivere.

Serviceavtalen omfatter forbruksmateriell til multifunksjonsmaskiner, men ikke papir.

Slik bestiller du:

Ta kontakt med produktansvarlig i din organisasjon.

Modelltyper i avtalen er standardisert til følgende modeller:

  • Bordmodell; små enheter, boliger, små barnehager
  • Liten gulvmodell; små kontorfellesskap, barnehager, vaktrom
  • Middels gulvmodell; kontorfellesskap
  • Stor gulvmodell; skole eller økonomi med større utskriftsbehov

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.