Maler, tapet og gulv for Kongsvinger og Odalen

Deltagere:

Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Avtaleeier:

RIIK

Gå til Hovedavtale

Åpne i Mercell

Maler, tapet og gulv for Kongsvinger og Odalen har tre leverandører, i prioritert rekkefølge, som leverer blant annet følgende tjenester:

  • Vedlikeholdstiltak, utskiftinger og endringer på eksisterende bygg/anlegg,
  • Ombygginger og mindre entreprisekontrakter.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig omfatte:

  • Innvendige og utvendige arbeider i kommunale bygninger generelt; kontor, skole, barnehage, sykehjem, tekniske bygninger.

Informasjon om hvordan du gjør bestillingen finner du her. Kontaktinformasjon finner du ved å klikke deg inn på den aktuelle delavtalen her under.

Slik bestiller du:

Avrop med verdi under 100 000 kr
Bestilling skjer ved å kontakte leverandørens kontaktperson i den rekkefølgen som følger av rangering.
Iverksettelse etter bestilling skal skje innen 10 arbeidsdager, med mindre partene blir enige om noe annet.

For avrop med estimert verdi over 10 000 kr skal det inngås avropsavtale, trykk HER for å komme til vår mal for dette.

Avrop med verdi over 100 000 kr og enkelte spesielle oppdrag
Avrop med verdi over 100 000 kr og enkelte spesielle oppdrag vil bli foretatt ved minikonkurranse, hvor oppdragsgiver forespør samtlige rammeavtaleleverandørene om tilbud på et konkret oppdrag. Tildelingskriterier og tildelingskriterienes vekt for det enkelte avrop vil bli oppgitt i forespørselen. Trykk HER for å komme til vår mal for dette.

Minikonkurranse gjennomføres i Mercell. RIIK forestår kunngjøring av minikonkurranse i Mercell, ta kontakt via skjemaet under.

Slik fungerer rangeringen:

  • Leverandør med 1. prioritet skal få tildelt alle oppdrag med mindre han ikke kan overholde avtalte leveringsvilkår. I slike tilfeller tildeles oppdrag til leverandør med 2. prioritet.
  • Leverandør med 2. prioritet får tildelt oppdrag i tilfeller hvor leverandør med 1. prioritet ikke kan overholde avtalte leveringsvilkår.
  • Leverandør med 3. prioritet får tildelt oppdrag i tilfeller hvor leverandør med 2. prioritet ikke kan overholde avtalte leveringsvilkår.

Skulle det vise seg at ingen av avtaleleverandørene har kapasitet til å ta oppdraget innen rimelig tid så står oppdragsgiver fritt til å engasjere en annen leverandør til å utføre oppdraget.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.