VA – rør og rørdeler

Deltagere:

Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

15. juni 2022

Utløpsdato:

14. juni 2025

Maks varighet:

14. juni 2026

Leverandør:

Brødrene Dahl AS

Kontaktperson:

Ole Grunnar Sørensen

Kontaktperson telefon:

95736815

Kontaktperson hos deltager:

Kongsvinger: Heidi Skjæret Pedersen

Telefon: 48153002

Nord-Odal: Paul Reidar Løsnesløkken

Telefon: 90730803

Sør-Odal: Ingeborg Hønsen Aasvangen

Telefon:

Våler: Torstein Berg

Telefon:

Åsnes: Terje Bekkemoen

Telefon:

GIVAS: Geir Ove Bekken

Telefon:

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter rør- og rørdeler for vann- og avløpsvirksomhet, for løpende drift og til små og mellomstore vedlikeholdsprosjekter som utføres i egenregi eller av innleide entreprenører.

Følgende varegrupper inngår i avtalen:

 • Gjengede stålrør, deler og pressfittings
 • Stålrør, bend, flenser og div deler
 • Avløpsrør og deler
 • Trykkrør og deler
 • VA og infrastruktur    
 • Klammer, festemateriell og Rørgjennomføringer
 • Ventiler og lekkasjesikringer 
 • Pumper, isolasjon, brann, sprinkel og vannings materiell
 • Rør og deler tappevann
 • Sanitærutstyr og dusj

Som del av avtalen inngår leveranse av reservedeler ved akutte/uforutsette hendelser og feilsituasjoner 24/7/365.

Slik bestiller du:

 • Kundene på avtalen vil kunne gjøre bestillinger i leverandørens nettbutikk ved å gå inn på www.dahl.no.
 • Den enkelte kunde på avtalen administrerer selv brukere i nettbutikk for egen virksomhet. For å opprette innloggingsbruker i nettbutikk ta kontakt med produktansvarlig i din virksomhet.
 • Kunder kan selv også hente ut varer ved Brødrene Dahls servicesentre, for eksempel på Kongsvinger og Hamar.

Oppdragsgiver har forbeholdt seg retten til å gjennomføre konkurranse på prosjekter med estimert kostnad for rør og rørdeler over kr 250 000 eks mva. Større investeringsprosjekter inngår ikke som del av rammeavtaleleveransen.

Dette kan du forvente:

Ved bestilling innen kl 15 skal varer leveres innen kl 08 påfølgende virkedag til faste lokasjoner og innen 2 virkedager til midlertidige lokasjoner/bygge- og anleggsplasser.
Ved akutte/uforutsette hendelser kan kunder på avtalen bestille og få levert deler 24/7/365. Bestilling utenfor ordinær åpningstid gjøres via vakttelefon 481 21 211, evt 957 36 815.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.