Juridiske tjenester – Varslingsmottak

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Våler, Åsnes, GIR IKS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

5. juni 2020

Utløpsdato:

4. juni 2024

Maks varighet:

4. juni 2024

Leverandør:

KPMG AS

Kontaktperson:

Petter Amland

Kontaktperson telefon:

95260582

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter blant annet følgende:

  • Varslingsmottak som skal motta varsler om ulovlige, farlige, eller andre alvorlige eller kritikkverdige forhold.
  • Varslene skal mottas, registreres, vurderes og oversendes kommunen.
  • Vurderingen kan også omfatte råd og veiledning av den som varsler, slik at vedkommende har kjennskap til sine rettigheter.
  • Kommunen har ansvar for behandling av selve varselet.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.