Medisinsk forbruksmateriell

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. oktober 2020

Utløpsdato:

30. september 2024

Maks varighet:

30. september 2024

Leverandør:

Maske AS

Kontaktperson:

Kjell Syvertsen

Kontaktperson telefon:

92820800

Nettbutikk

Åpne i Mercell

Hovedsortimentet omfatter produkter som antas å dekke de fleste behov for medisinske forbruksvarer. Produktene som utgjør hovedsortimentet er vurdert til å ha det beste forholdet mellom pris og kvalitet og skal så langt det lar seg gjøre benyttes. Følgende varegrupper inngår i hovedsortimentet:

 • Diverse laboratorieprodukter
 • Utstyrsavhengig forbruksmateriell til laboratorisk utstyr
 • Ernæringsprodukter
 • Hansker
 • Sårmateriell
 • Smittevern, beskyttelse
 • Hygieneprodukter
 • Hånddesinfeksjon
 • Overflatedesinfeksjon
 • Inkontinensprodukter
 • Skyllevæsker
 • Laktulose

Avtalen i sin helhet ligger i den enkelte kommunes sakssystem, samt hos RIIK på saksnummer 20/2660.

Tilleggsortiment
I de tilfellene der behovet ikke kan dekkes med produkter fra hovedsortimentet, kan tilleggssortimentet benyttes.

Øvrige produkter
I spesielle tilfeller der behovet for medisinsk forburksmateriell ikke kan dekkes av produktene i enten hovedrostimentet eller tilleggssortimentet kan øvrige produkter som distribueres av Maske AS bestilles i deres nettbutikk.

Bestilling skjer direkte fra leverandør på den måten som gjelder for hvert enkelt brukersted:

 • https://www.maske.no/login
 • tlf 64 97 62 00
 • epost kundeservice@maske.no

Kongsvinger kommune har innført e-Handel (Visma). Varer/tjenester som omfattes av rammeavtalen er gjort tilgjengelig for bestilling i E-Handel, fane Eksterne nettbutikker.
Ved spørsmål om bestillinger i e-Handel ta kontakt med din nærmeste leder eller e-handel systemansvarlig.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.