Bedriftshelsetjeneste

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, GIVAS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

20. april 2020

Utløpsdato:

19. april 2024

Maks varighet:

19. april 2025

Leverandør:

Glåmdal HMS-tjeneste Kongsvinger

Kontaktperson:

Per Jonny Hanssen

Kontaktperson telefon:

90744933

Kontaktperson hos deltager:

Eidskog: Borgny Fjeld Granstrøm

Telefon:

GIR IKS: Anders Amundsen

Telefon:

Sør-Odal: Ambjørg Flaata

Telefon:

Våler: Aase-Marie Tovsen Nes

Telefon:

GIVAS: Stine E. Engen

Telefon:

Åsnes: Hanne Briskerud

Telefon:

Kongsvinger: Mary Synnøve Kordahl

Telefon:

Nord-Odal: Trine Jeanette Hansen

Telefon:

Grue: Ellinor Bjerke

Telefon:

Åpne i Mercell

Rammeavtalen for bedriftshelsetjeneste omfatter blant annet bistand ved arbeidsmiljøkartlegging (vernerunder og medarbeiderundersøkelser), lederstøtte/bistand i forbindelse med arbeidsmiljøproblematikk i enhetene, individuelle støttesamtaler med leder/medarbeider for å forebygge/redusere sykefravær, pålagte arbeidshelseundersøkelser, HMS-kurs for verneombud og medlemmer av amu, HMS-kurs for ledere, vaksinering, deltakelse på HAMU-møter, svar på telefon- og mailhenvendelser fra ansatte, verneombud og ledere, førstehjelpskurs, stressmestringskurs, m.m.

Slik bestiller du:

Som hovedregel bør bestillinger foretas ved henvendelse til nærmeste leder.

I tilfeller hvor bestillingen ikke kan skje via nærmeste lederer kan leverandøren kontaktes direkte, på post@glomdalhms.no.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.