Rådgivende ingeniørtjenester innen kommunalteknikk

Deltagere:

Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, GIVAS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

14. mars 2022

Utløpsdato:

13. mars 2025

Maks varighet:

13. mars 2026

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter rådgivende ingeniørtjenester for kommunaltekniske fag, og skal dekke behov for kjøp av disse tjenestene fra konsept/skisse-fase til som-bygget og oppfølgingsfase.  

Avtalen er delt opp i tre fagområder. Informasjon om bestilling følger her under, og kontaktinformasjon til den enkelte finner du her:

Slik bestiller du:

Det er inngått kontrakt med 2 leverandører pr deltilbud som vist i tabellen under. Leverandør med 1. prioritet skal få tildelt alle oppdrag med mindre han ikke kan overholde avtalte leveringsvilkår. I slike tilfeller tildeles oppdrag til leverandør med 2. prioritet.

Bestilling skjer ved å kontakte leverandørens kontaktperson via telefon/e-post. Det inngås avropsavtale for det enkelte avrop, jfr mal i bilag 6 til avtale.

Skulle det vise seg at ingen av avtaleleverandørene har kapasitet til å ta oppdraget innen rimelig tid så står oppdragsgiver fritt til å engasjere en annen leverandør til å utføre oppdraget.

Deltilbud 1 – Veg, ledningsnett og offentlig rom

Prioritet 1: Sweco Norge AS

Prioritet 2: Norconsult AS

Deltilbud 2 – Vannbehandling

Prioritet 1: COWI AS

Prioritet 2: Sweco Norge AS

Deltilbud 3 – Avløpsrensing

Prioritet 1: Norconsult AS

Prioritet 2: Rambøll Norge AS

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.