Næringsutviklingstjenester

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. januar 2023

Utløpsdato:

31. desember 2024

Maks varighet:

31. desember 2028

Leverandør:

Klosser Innovasjon AS

Kontaktperson:

Lars Gillund

Kontaktperson telefon:

97688496

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter næringsutviklingstjenester, hvor kundene på avtalen skal få tilgang til en strategisk samarbeidspart med kvalifiserte og dyktige medarbeidere for programledelse og arbeider med å operasjonalisere og videreutvikle strategien, samt gjennomføre andre typer avrop knyttet til næringsutvikling.

Gjennom rammeavtalen kan det foretas avrop om regionale næringsutviklingstjenester som ikke foretas i egen regi, for eksempel om tjenester som skal leveres over en tidsperiode (typisk et år) eller for konkrete oppdrag. Eksempelvis:

  • Programledelse, operasjonalisering og videreutvikling av regional næringsstrategi for Kongsvingerregionen.
  • Førstelinjetjeneste.
  • Andre oppdrag innen næringsutvikling generelt eller for en konkret sak.

Ved avrop om regionale næringsutviklingstjenester skal rammeavtalen benyttes. Det er derimot frivillig for kommunene å benytte avtalen til sine egne prosjekter om næringsutviklingstjenester, det vil si prosjekter som den enkelte kommune selv skal gjennomføre. Dette med bakgrunn i at det vil kunne være stor variasjon i type/innhold i oppdrag, og kundenes behov dermed vil kunne variere.

Kundene står fritt til å gjennomføre deler av aktuelle oppgaver i egenregi ved egne ansatte.

Avrop skal både kunne honoreres med fastpris og med medgått tid og timerate med budsjett.

Slik bestiller du:

Bestillinger kan foretas kun etter avtale med de oppgitte kontaktpersonene, og gjennomføres ved kontakt mot leverandørens kontaktperson via telefon, e-post e.l.

Rammer for gjennomføring (fremdrift, økonomi mm), målsetninger og hva avropet omfatter vil fremgå av avropsavtale.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.