Matvarer storkjøkken – Melk og melkeprodukter

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

8. mars 2021

Utløpsdato:

7. mars 2025

Maks varighet:

7. mars 2025

Leverandør:

Tine SA

Kontaktperson:

Øystein Kvamme

Kontaktperson telefon:

47624618

Gå til Hovedavtale

Nettbutikk

E-handel

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter blant annet følgende produktområder:

  • Melk
  • Fløte
  • Rømme/syrnede melkeprodukter
  • Yoghurt
  • Smakstilsatte melkeprodukter

Det er egne rammeavtaler for matvarer til storkjøkken for andre varegrupper enn det som inngår i denne avtalen. Matvarer til storkjøkken skal bestilles fra leverandør av den aktuelle varegruppen.

Bestilling skjer i leverandørens nettbutikk, se knapp til venstre.
Det avtales faste leveringsdager og -tider med hvert enkelt leveringssted.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.