Kontaktapotek Grue, Kongsvinger, Våler og Åsnes kommuner

Deltagere:

Grue, Kongsvinger, Våler, Åsnes

Leverandør:

Vitusapotek Kongsvinger, Markensvegen 1, 2212 Kongsvinger

Kontaktperson:

Faiza Noreen Musthtaq

Gå til Hovedavtale

Alle kommunene på avtalen om Legemidler, multidose farmasøytiske tjenester er tilknyttet et kontaktapotek, se oversikt over kontaktapotekene nedenfor. Kontaktapotekene har utnevnt anbudsansvarlige som vil være tilgjengelig for spørsmål og veiledning og behjelpelig i forbindelse med haste- og akuttbestillinger i åpningstiden.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.