Innkjøpsveileder og maler

Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen har utarbeidet en innkjøpsveileder for kommunene og selskapene i regionen. Du kan laste ned innkjøpsveilederen på linken under.

Innkjøpsveileder for kommuner og selskaper i Kongsvingerregionen.

Dokument maler

Under finner du maler til bruk i anskaffelsesprosesser. Ta kontakt med innkjøpsansvarlig i din virksomhet ved spørsmål og kvalitetssikring. 

Anskaffelsesdokumenter – varer og tjenester

Anskaffelsesdokumenter – bygg og anlegg etter NS 3450

Oppfølging av samfunnsansvar i offentlige kontrakter: