Veisalt – Magnesiumklorid

Deltagere:

Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. desember 2022

Utløpsdato:

30. november 2024

Maks varighet:

30. november 2026

Leverandør:

G.C. Rieber Salt AS

Kontaktperson:

Svenn-Erik Johannessen

Kontaktperson telefon:

95842031

Kontaktperson hos deltager:

Nord-Odal: Morten Raaden

Telefon: 92245155

Sør-Odal: Ingeborg Hønsen Aasvangen

Telefon: 47463666

Våler: Odd Egil Skolegården

Telefon: 90190007

Åsnes: Ragnar Oudenstad

Telefon: 47483479

GIVAS: Henrik Tunhøvd

Telefon:

Åpne i Mercell

Kontrakten omfatter leveranse av magnesiumklorid. I hovedsotimentet inngår leveranse av 1000 kg og 25 kg sekker.

Slik bestiller du:

Legg inn bestilling hos leverandør ved henvendelser til leverandørs kundeservice på e-post eller telefon.
Bestillere kan kontakte leverandørenes kontaktpersoner for rådgivning, veiledning og bistand i bestillings- og leveringsprosessen.

Ved direktebestilling oppgis henvisning til rammeavtalen, bestillerens/mottakerens navn, fakturainstruksjoner (enhet, prosjekt, kontaktperson mm), leveringsadresse og kontaktinformasjon til person som skal ta imot leveransen.

Dette kan du forvente:

Varer som inngår i hovedsotimentet (prisskjema) har faste priser som indeksreguleres en gang pr år gjennom avtaleperioden.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.