Heldøgns helse- og omsorgstjenester i Kongsvingerregionen

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

12. august 2021

Utløpsdato:

11. august 2024

Maks varighet:

11. mai 2026

Åpne i Mercell

Det er laget en avtale for heldøgns helse- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, ofte kombinert med psykisk utviklingshemming eller annen atferdsproblematikk.

Anskaffelsen omfatter ikke kjøp av tjenester knyttet til BPA eller barneverntjenester.

Klikk deg inn på aktuelt delområde nedenfor for mer informasjon og kontaktinformasjon til leverandør:

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.