Veterinærvakt

Deltagere:

Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. januar 2021

Utløpsdato:

31. desember 2024

Maks varighet:

31. desember 2024

Leverandør:

Anicura Kongsvinger AS

Kontaktperson:

Bjørn Moen

Kontaktperson telefon:

95178110

Kontaktperson hos deltager:

Eidskog: Inge Kringeland

Telefon: 97560001

Kongsvinger: Trond Sørensen

Telefon:

Sør-Odal: Siv Beate Thorshaug

Telefon: 45736366

Åpne i Mercell

Dyrehelsepersonelloven § 3a gir kommunene ansvar å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Ordningen skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi er etablert veterinærvakt slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

Kongsvinger kommune er vertskommune for samarbeid om interkommunal veterinærvakttjeneste for følgende kommuner:

  • Eidskog kommune
  • Kongsvinger kommune
  • Nord-Odal kommune
  • Sør-Odal kommune

Leveransen av klinisk veterinærvakttjeneste omfatter blant annet følgende tjenester:

  • Veterinærvaktordning utenfor ordinær arbeidstid (mandag – fredag kl 08 – 16), bemannet med minst én veterinær.
  • Vakttelefon.
  • Maks 1 time responstid ved utrykning.

Veterinærvaktordningen omfatter både produksjonsdyr, sports- og familiedyr.

Den som har behov for veterinær utenfor ordinær åpningstid bestiller direkte hos leverandør.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.