Digitale aktiviseringshjelpemidler

Deltagere:

Kongsvinger

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

7. desember 2020

Utløpsdato:

6. desember 2024

Maks varighet:

6. desember 2024

Leverandør:

Atea AS

Kontaktperson:

Emil Aas

Kontaktperson telefon:

98999799

Åpne i Mercell

Avtalen omfatter digitale aktiviseringsløsninger til enheter innen helse og mestring. Målet er at tjenestemottakere og beboere skal oppleve økt sansestimulering og mer innhold i hverdagen. Tjenestemottakerne som skal bruke løsningen har ulik grad av fysisk og kognitiv funksjon.

Bestilling skjer ved en henvendelse til produktansvarlig i din organisasjon.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.