RIIK søker løsning for for å få oversikt over klimabelastning i innkjøp

Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) utfordrer leverandørmarkedet til å utvikle en løsning for å få oversikt over faktisk klimabelastning av offentlig innkjøp i Kongsvingerregionen. Den innovative anskaffelsen som lyses ut gjennom den nasjonale satsingen StartOff utfordrer leverandørmarkedet både innen klima og digitalisering.

RIIK mottok i 2020 tilskudd fra Miljødirektoratet til prosjektet «Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen». I prosjektet skal det blant annet kartlegges klimabelastning av innkjøp, og på bakgrunn av dette prioriteres hvilke områder som er mest aktuelle å fokusere på for å gjøre innkjøp mer klimavennlig, samt å identifisere tiltak. RIIK har per i dag ikke oversikt over klimabelastning av det faktiske innkjøpet som gjøres i samarbeidet, og en slik oversikt anses vesentlig som grunnlagsinformasjon inn i prosjektet.

– RIIK har gjennom omfattende dialog med markedet ikke funnet løsninger som dekker våre behov, og vi er derfor glade for at vi får muligheten til å gjennomføre anskaffelsen gjennom StartOff, sier innkjøpssjef Terje Øveby.

Innovativ anskaffelse

Gjennom StartOff kan oppstartsselskaper og offentlige virksomheter komme i kontakt med hverandre og finne nye løsninger på problemstillinger. StartOff ble lansert som en nasjonal satsing i januar 2021, og er et nytt rammeverk for gjennomføring av innovative anskaffelser. Ordningen administreres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet.

Klima og digitalisering

Det RIIK har behov for en løsning som innhenter eller mottar data fra ulike datakilder med informasjon om innkjøpte varer og tjenester, og som på faglig riktig måte gir oversikt over klimabelasningen dette medfører. For å gi et mest mulig reelt bilde av klimabelastning som følge av innkjøp anses det viktig at dette kan baseres på faktisk forbrukt mengde vare/tjeneste som et alternativ til å være beregnet på bakgrunn av omsetning.

– Hensikten med å skaffe oss bedre innsikt i klimabelastningen av det vi kjøper i dag er å gi oss et grunnlag for å innføre klimatiltak der de er mest effektive og mest fornuftige. På den måten kan vi finne de gode løsningene for å oppfylle målsetningene i prosjektet «Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen», sier Terje Øverby.

Les mer på StartOff her.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.