Kontraktsvilkår

Det oppfordres til å generelt bruke bransjeutviklede standardavtaler der dette finnes, eksempelvis innen IKT og bygg og anlegg. På anskaffelser.no finner du en samlet oversikt over ulike standardkontrakter, veiledning for valg av kontrakt og mulighet for nedlasting av en del kontrakter. For bygg og anlegg har Standard Norge utarbeidet kontraktsstandarder med tilhørende avtaleblanketter. RIIK har egne standardavtaler for blant annet tjenestekontrakter.

De mest relevante standardavtalene til bruk i anskaffelser:

KontraktstypeTil konkurransegrunnlag
VarekjøpStandard kontraktsvilkår for kjøp av varer
Standard kontraktsvilkår for rammeavtale for varer
Bygg og anleggMaler etter NS3450
Mal – Bilag B1 – Alminnelige kontraktsbestemmelser
Mal – Bilag B2 – Spesielle kontraktsbestemmelser – Seriøsitetsbestemmelser

Kontraktsformular (blankett kjøpes på www.standard.no
RIIK rammeavtale tjenester eller tjenestekjøpUnder revisjon
Statens standardavtaler (SSA)Kan lastes ned fra anskaffelser.no.