Kontraktsvilkår

Det oppfordres til å generelt bruke bransjeutviklede standardavtaler der dette finnes, eksempelvis innen IKT og bygg og anlegg. På anskaffelser.no finner du en samlet oversikt over ulike standardkontrakter, veiledning for valg av kontrakt og mulighet for nedlasting av en del kontrakter. For bygg og anlegg har Standard Norge utarbeidet kontraktsstandarder med tilhørende avtaleblanketter. RIIK har egne standardavtaler for blant annet tjenestekontrakter.

De mest relevante standardavtalene til bruk i anskaffelser:

KontraktstypeTil konkurransegrunnlag
VarekjøpStandard kontraktsvilkår for kjøp av varer
Standard kontraktsvilkår for rammeavtale for varer
Bygg og anleggStandard kontraktsvilkår bygg og anlegg
Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter i Kongsvingerregionen

Selve kontraktsformular/blankett kjøpes på www.standard.no
RIIK rammeavtaleRIIK Rammeavtalebetingelser – håndverkertjenester (under revisjon)
Statens standardavtaler (SSA)Kan lastes ned fra anskaffelser.no.