Innkjøpsveileder og maler

Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen har utarbeidet en innkjøpsveileder for kommunene og selskapene i regionen. Du kan laste ned innkjøpsveilederen på linken under.

Innkjøpsveileder for kommuner og selskaper i Kongsvingerregionen.

Under finner du maler til bruk i anskaffelsesprosesser. Ta kontakt med innkjøpsansvarlig i din virksomhet ved spørsmål og kvalitetssikring. 

DokumentMaler
Ansvars- og oppgavefordeling for anskaffelserMal
Konkurransegjenomføringsplan Mal
Anskaffelsesdokumenter – varer og tjenester
– KonkurransegrunnlagMal – Del I
Mal – Del II
Mal – Del III – Åpen anbudskonkurranse
– Vedlegg 1 TilbudsbrevMal
– Vedlegg 2 KravspesifikasjonMal
– Vedlegg 3 PrisskjemaEksempel varer
Eksempel tjenester
– Vedlegg 4 KontraktsvilkårKontraktsvilkår
– Vedlegg 5 ForpliktelseserklæringMal
– Vedlegg 6 Svarskjema erfaringMal
– Vedlegg 7 Offentlig innsynMal
Anskaffelsesdokumenter – bygg og anlegg etter NS 3450
– KonkurransegrunnlagMal – Del II
Mal – Del III
– Vedlegg 1 TilbudsbrevMal
– Vedlegg 2 KontraktsgrunnlagMal – Bilag A
Mal – Bilag B1
Mal – Bilag B2
– Vedlegg 3 ForpliktelseserklæringMal
– Vedlegg 4 Svarskjema erfaringMal
– Vedlegg 5 Offentlig innsynMal
Kunngjøring av anskaffelseRutine KGV
TildelingsbrevMal
AnskaffelsesprotokollMal – Del I
Del II/III: I Mercell
ArkiveringVeileder
Oppfølging av samfunnsansvar i offentlige kontrakterRutine
Egenrapportering tjenester