Maler

Her finner du maler til bruk i anskaffelsesprosesser. Ta kontakt med innkjøpsansvarlig i din virksomhet ved spørsmål og kvalitetssikring. 

OppgaveMaler
Avklare ansvars- og oppgavefordeling for anskaffelsen.
Utarbeide plan for gjennomføring av konkurransen, inkl avklaring av rammebetingelser. Mal
Utarbeide anskaffelsesdokumenter
– KonkurransegrunnlagMal – Del I
Mal – Del II
Mal – Del III – Åpen anbudskonkurranse
– Vedlegg 1 TilbudsbrevMal
– Vedlegg 2 KravspesifikasjonMal
– Vedlegg 3 PrisskjemaEksempel – varer
Eksempel – tjenester
– Vedlegg 4 KontraktsvilkårKontraktsvilkår
– Vedlegg 5 ForpliktelseserklæringMal
– Vedlegg 6 Svarskjema erfaringMal
– Vedlegg 7 Offentlig innsynMal
Kvalitetssikre anskaffelsesdokumenter
Kunngjøring av anskaffelseKGV rutine
Tilbudsevaluering
TildelingMal
Kontraktssignering
AnskaffelsesprotokollMal – Del I
Del II/III: I Mercell
Arkivering