Pågående/kommende anskaffelser

Her gis en oversikt over pågående og planlagte anskaffelser.

Pågående anskaffelser

Kommende anskaffelser

  • Vikartjeneste innen helse til kommuner i Kongsvingerregionen.
  • Håndverkertjenester til kommunene og IKS i Kongsvingerregionen.
  • Multifunksjonsmaskiner til kommuner i Kongsvingerregionen.
  • Institusjonsplasser til kommuner i Kongsvingerregionen.
  • Kontorrekvisita og fritt skolemateriell til kommuner og IKS i Kongsvingerregionen.
  • Renholdsprodukter til kommuner og IKS i Kongsvingerregionen.
  • Pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologiske løsninger til Åsnes kommune.
  • Forsikringsmegling og forsikringer til kommuner og IKS i Kongsvingerregionen