Pågående/kommende anskaffelser

Her gis en oversikt over pågående og planlagte anskaffelser i regi av RIIK. For oversikt over anskaffelser kunngjort av den enkelte kommune og interkommunale selskap som inngår i RIIK følg link under «Kunngjøringer».

Pågående anskaffelser

Kommende anskaffelser

  • Rammeavtale: Håndverkertjenester – Lås, beslag, adgangskontroll og dørautomatikk
  • Rammeavtale: Håndverkertjenester – Ventilasjon
  • Rammeavtale: Håndverkertjenester – Kjøle- og varmepumpeanlegg
  • Rammeavtale: Håndverkertjenester – Flis, mur og betong
  • Rammeavtale: Matvarer til mindre forbruksenheter.
  • Rammeavtale: Møbler og inventar.
  • Rammeavtale: Rådgivende ingeniørtjenester kommunalteknikk.
  • Rammeavtale: Juridiske rådgivningstjenester.
  • Rammeavtale: VA rør og rørdeler.