Bli leverandør?

Anskaffelser over nasjonal terskelverdi kunngjøres i DOFFIN/TED.

Under gis en oversikt over pågående og planlagte anskaffelser i regi av RIIK. Oversikt over  konkurranser tilknyttet den enkelte oppdragsgiver finner du ved å klikke på den aktuelle virksomheten under «Kunngjøringer» på høyresiden.

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen og kommunene/IKS i samarbeidet bruker Mercell som konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV). For veiledning eller spørsmål til bruk av Mercell, se Mercell support.

Anskaffelser under arbeid:

  • Rammeavtale kjemikalier.
  • Rammeavtale legemidler, multidose og farmasøytiske tjenester.
  • Rammeavtale medisinske forbruksvarer.
  • Rammeavtale reisebyråtjenester.
  • Klinisk veterinærvakt for Kongsvinger og Solør vaktdistrikt.
  • Rammeavtale inkassotjenester.
  • Dynamisk innkjøpsordning operasjonell leasing og kjøp av kjøretøy
    (igangsatt våren 2023, med varighet fram til 2033).