Pågående/kommende anskaffelser

Her gis en oversikt over pågående og planlagte anskaffelser i regi av RIIK. For oversikt over anskaffelser kunngjort av den enkelte kommune og interkommunale selskap som inngår i RIIK følg link under «Kunngjøringer».

Pågående anskaffelser

Kommende anskaffelser

 • Rammeavtale: Håndverkertjenester – Lås, beslag, adgangskontroll og dørautomatikk
 • Rammeavtale: Håndverkertjenester – Ventilasjon
 • Rammeavtale: Håndverkertjenester – Kjøle- og varmepumpeanlegg
 • Rammeavtale: Håndverkertjenester – Flis, mur og betong
 • Rammeavtale: Matvarer til mindre forbruksenheter.
 • Rammeavtale: Møbler og inventar.
 • Rammeavtale: VA rør og rørdeler.
 • Rammeavtale: Fyringsolje og autodiesel i bulk.
 • Rammeavtale: Tolketjenester.
 • Rammeavtale: IKT-utstyr.
 • Rammeavtale: Arbeidstøy, fottøy og tekstiler.