Om kunngjøringer

Anskaffelser over nasjonal terskelverdi publiseres via Mercell, og kunngjøres i DOFFIN/TED.

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen og kommunene/IKS i samarbeidet bruker Mercell som konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV). Den enkelte virksomhet har hver sin oppdragsgiverprofil i Mercell. Oversikt over  konkurranser tilknyttet den enkelte oppdragsgiver finner du ved å klikke på den aktuelle virksomheten under «kunngjøringer» på høyresiden.

Den enkelte virksomhet har utpekt systemansvarlig for Mercell for egen virksomhet.

For veiledning eller spørsmål til bruk av Mercell, se Mercell support.

28.06.2011 Kunngjøring i følge det nasjonale regelverket Det er tilleggsdokumenter vedlagt denne kunngjøringen. Asfaltering i Grue kommune 2011
Referansenr: JUN163614
Publisert av: Glåmdal Interkommunale vann- og avløpsselskap (GIVAS IKS)
Tidsfrist: 13-Jul-11
Kunngjøringstype: Nasjonal Kunngjøring av konkurranse