Vikartjenester innen helse – 5. pri: Agito Norge AS

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

16. april 2021

Utløpsdato:

15. april 2025

Maks varighet:

15. april 2025

Leverandør:

Agito Norge AS

Kontaktperson:

Erik Hellgren

Kontaktperson telefon:

4676050230

Gå til Hovedavtale

Ved behov for tjenester fra denne leverandøren: se Hovedavtalen for mer informasjon.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.