SHA koordinator – 1. pri: RKK Rådgivning AS

Deltagere:

Kongsvinger

Avtaleeier:

Kongsvinger

Oppstartsdato:

1. juli 2020

Utløpsdato:

30. juni 2024

Leverandør:

RKK Rådgivning

Kontaktperson:

Bård Nesbø Skreien

Kontaktperson telefon:

92037087

Gå til Hovedavtale

Har du behov for å bestille tjenester fra denne leverandøren? Ler mer på Hovedavtalen.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.