Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-koordinator)

Deltagere:

Kongsvinger

Avtaleeier:

Kongsvinger

Oppstartsdato:

1. juli 2020

Utløpsdato:

30. juni 2024

Maks varighet:

30. juni 2024

Kontaktperson hos deltager:

Kongsvinger: Tor Rønningen

Telefon: 45055473

Åpne i Mercell

Det er inngått avtale med tre leverandører, hvor de enkelte oppdragene fordeles slik:

Leverandør rangert som nr 1, vil alltid bli forespurt først om han har kapasitet til å ta på seg oppdragene vi løpende trenger å få utført. Viser det seg at denne ikke har kapasitet til å ta oppdraget, innen rimelig tid, vil forespørselen gå videre til leverandøren som er rangert som nr 2., og deretter nr 3, hvis heller ikke leverandør nr 2 har kapasitet, osv.

Skulle det vise seg at ingen av avtaleleverandørene har kapasitet til å ta oppdraget innen rimelig tid så står oppdragsgiver fritt til å engasjere en annen leverandør til å utføre oppdraget.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.