Klimasats2020

RIIK har i samarbeid med regionalt miljø- og klimanettverk søkt om og mottatt støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats2020 til prosjektet «Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen».

Prosjektets har følgende hovedmål:

«Å gjøre offentlige innkjøp i Kongsvingerregionen mer klimavennlig enn i dag»

 Prosjektet har følgende delmål:

  1. Redusere klimabelastning som følge av kjøp over felles innkjøps- og rammeavtaler.
  2. Etablere system/rutine for måling av klimagassutslipp.
  3. Sette klima på agendaen for å redusere klimabelastning ved gjennomføring av enkeltanskaffelser.

Prosjektet har følgende hovedfaser:

  • Fase 0 – Oppstart av prosjekt
  • Fase 1 – Kartlegging av klimabelastning av dagens innkjøp og identifisere tiltak
  • Fase 2 – Forankre i kommunene/selskapene
  • Fase 3 – Implementering, tilgjengeliggjøring og opplæring

Prosjektet ledes av RIIK på vegne av alle deltakerkommunene, og gjennomføres i samarbeid med regionalt miljø- og klimanettverk og Innkjøpsrådet.

Prosjektrelaterte dokumenter