Avtaleoversikt

RIIK benytter Mercell for kontraktsadministrasjon, og avtaleoversikt og utvalgte avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Ta kontakt med innkjøpsansvarlig i din virksomhet vedrørende tilgang til avtaleoversikt i Mercell.

På stien under finner du en supplerende oversikt over våre gjeldende avtaler.

Avtaleoversikt.