Trygghetsalarmer

Deltagere:

Grue

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

20. november 2020

Utløpsdato:

31. desember 2024

Maks varighet:

31. desember 2024

Leverandør:

Careium Norge AS

Kontaktperson:

Øystein Moen

Kontaktperson telefon:

92884989

Åpne i Mercell

Avtalen gjelder leie av trygghetsalarmer inklusive alarmmottak, for Grue kommune.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.