Kontrolltjenester for alkohol og tobakk

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

31. oktober 2020

Utløpsdato:

30. oktober 2024

Maks varighet:

30. oktober 2024

Leverandør:

Securitas AS

Kontaktperson:

Martin Reymert-Skjæraasen

Kontaktperson hos deltager:

Eidskog: Britt Kristin Ingelsrud

Telefon:

Grue: Kathrine Mork Haugen

Telefon:

Kongsvinger: Mari Negård-Olsen

Telefon:

Nord-Odal: Pål Amundsen

Telefon:

Sør-Odal: Wenche Aas Myhren

Telefon:

Våler: Anne Grethe Haugen

Telefon:

Åsnes: May Grete Skolegården

Telefon:

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter blant annet følgende tjenester:

  • Kontroll ved skjenkested for alkohol inkludert kontroll av interkontroll.
  • Kontroll ved salgssted for alkohol inkludert kontroll av interkontroll.
  • Tilsyn for salgssted ved tobakk inkludert kontroll av interkontroll.

Bestilling skjer ved henvendelse til produktansvarlig i din organisasjon.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.