Rørlegger – Eidskog – 2. pri: Amundrud VVS AS

Deltagere:

Eidskog, GIR IKS, GIVAS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

4. desember 2020

Utløpsdato:

3. desember 2024

Leverandør:

Haget Rørleggerbedrift AS

Kontaktperson:

Richard Haget

Kontaktperson telefon:

90148124

Gå til over-avtale

Slik bestiller du:

Akutte situasjoner
Bestilling skjer ved å kontakte leverandør.
Ved akutte situasjoner skal leverandøren kunne møte på oppgitt lokasjon senest innen 90 minutter.

Avrop med verdi under 100 000 kr
Bestilling skjer ved å kontakte leverandørens kontaktperson.
Iverksettelse etter bestilling skal skje innen 10 arbeidsdager, med mindre partene blir enige om noe annet.

For avrop med estimert verdi over 10 000 kr skal det inngås avropsavtale, trykk HER for å komme til vår mal for dette.

Avrop med verdi over 100 000 kr og enkelte spesielle oppdrag
Avrop med verdi over 100 000 kr og enkelte spesielle oppdrag vil bli foretatt ved minikonkurranse, hvor oppdragsgiver forespør samtlige rammeavtaleleverandørene om tilbud på et konkret oppdrag. Tildelingskriterier og tildelingskriterienes vekt for det enkelte avrop vil bli oppgitt i forespørselen. Trykk HER for å komme til vår mal for dette.

Minikonkurranse gjennomføres i Mercell. RIIK forestår kunngjøring av minikonkurranse i Mercell, ta kontakt via skjemaet under.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.